• slide
    საერთაშორისო სტანდარტი
    წლის ნებისმიერ დროს
  • slide
    Calypso
    შენი საუკეთესო არჩევანია
Luxe

გთავაზობთ Luxe ტიპის თანამედროვე ნომრებს.

Triple

გთავაზობთ Triple ტიპის ნომრებს მაქსიმალური კომფორტით.

Double

გთავაზობთ Double ტიპის ნომრებს.

Twin

გთავაზობთ Twin ნომრებს სრული კომფორტით.